Daniel Holmgren skatar

Title: Daniel Holmgren skatar

Channel: Kim Johansson

Duration: 26

Like this :

Danne å jimmy provar på att skata!
Hög kvalitet på skatandet och på inspelningen!