Nants ingonyama bagithi baba (there comes a lion)
Sithi uhhmm ingonyama (oh yes, it's a lion)
Nants ingonyama bagithi baba (there comes a lion)
Sithi uhhmm ingonyama (oh yes, it's a lion)
Ingonyama
Siyo nqoba (we're going to conquer)
Ingonyama
Ingonyama nengw' enamabaal (it's a lion and a tiger)
[repeats 5]
Ingonyama nengw' enamabala (se-to-kwa!)
Ingonyama nengw' enamabala (asana)